A fenti mesebeli kép a 2016 augusztusi túránkon készült az osztrák Alpokban. A hegy tetején egy pici tavacska mellett kis kápolna fogadott, amelyre körben hatalmas hegyek vigyáztak. Szikrázóan sütött a nap, a levegő kristálytiszta volt. Hosszasan elidőzvén a füvön ücsörögve, egyszer csak spontán, erőfeszítés nélkül eggyé váltam a végtelen térrel, csenddel és nyugalommal. Eltűntek a mozgások, a gondolatok és a korlátok. Minden rendben volt. Ez a varázslatos élmény megerősített abban, hogy a lelki békénél nincs fontosabb belső állapot.

Written by

Vlogger • Trainer • Entrepreneur • 49 • Hungary • Communication + Self-Confidence • I learn to blog to be a pro … soon in English • youtu.be/rZQ_BMHW5tI

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store