Ne játszadozz a fogadalommal, mert az önbizalom veszélybe kerülhet!

Tanács az önbizalom és a lelki nyugalom megtartásához a célkitűzés és megvalósítás folyamatában.

Image for post
Image for post
Fotó: Marten Bjork, Unsplash

Miért?

Az önmagadnak tett fogadalmak megszegéséért pszichológiai szinten jár a büntetés.

Az elfeledett, s így nem tartott fogadalmak negatív hatása az önbizalom gyengülésében jelentkezik. Önmagad előtt csökken a megbízhatóságod, amely igen negatívan befolyásolja a döntéseidet és a tetteidet. Az önbecsapás gyötrelmei tagadhatatlanok.

A fogadalom nem játék!

Hogyan add vissza a fogadalmat?

Jelentős eredményeket akarsz?

Image for post
Image for post
Izgalmas időutazásban volt részünk. (108. Nyilvános beszéd és retorika tréning — 2010. január 11.)

A fogadalmak tragédiája

A pillanat varázsa

Image for post
Image for post
most-már-aztán-megcsinálom

A bosszússág-energia

A fogadalom halála

Image for post
Image for post

Az igazi fogadalom mint új energiaforrás

Nem érzelmi befolyás alatt teszel fogadalmat, hanem a fogadalom hatására spontán felébrednek benned az ösztönző, önbizalom növelést segítő, pozitív érzelmek.

Written by

Vlogger • Trainer • Entrepreneur • 49 • Hungary • Communication + Self-Confidence • I learn to blog to be a pro … soon in English • youtu.be/rZQ_BMHW5tI

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store