Bizony! A kiírással kipakolok magamból néhány vágyat, amit így tudatosítok. Ekkor már van min elgondolkodni, megvizsgálni, hogy tényleg akarom-e, érdemes-e vele foglalkozni. Ehhez nem kell erőfeszítés, a mindennapi dolgaim közben is járhat az agyam rajta.

A célok láthatósága által spontán beindul egy rendszerezési folyamat. Ez hasonló ahhoz, ha mondjuk kiöntöm a zoknikkal tele fiókot, majd szétválogatom a tartalmát. Látni fogom a kedvenceimet, mit kell kidobni, mert elkopott, melyik az ünneplős, melyik a sportolós, melyik a kerti munkás. Ez az átlátás is gyorsan megtörténik, nem kell megfeszülni.

Tehát, csupán a célok leírásával máris beindul bennem egy folyamat, amely egy öngerjesztő rendszerezéshez vezet. Ez a varázslat. Ha pedig erre a folyamatra még módszeresen rá is segítek, akkor gyorsíthatok.

A kezdéshez kell egy belátáson alapuló eltökéltség és erő. A célkitűzés fontosságának belátása hiányzik sok emberből. Az összes többi lépés már ebből következik, ezért van rá szükség.

Written by

Vlogger • Trainer • Entrepreneur • 49 • Hungary • Communication + Self-Confidence • I learn to blog to be a pro … soon in English • youtu.be/rZQ_BMHW5tI

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store