A célok elérése így lesz akadálymentes

Motivációs tippek a célok megvalósítása felé vezető út felénél.

Karbonnegatív dolgozóm a Sikárosi rét melletti nyírfaligetben, a Pilis hegység szívében. (fotó: Manhertz József, 2018.06.19.)
Karbonnegatív dolgozóm a Sikárosi rét melletti nyírfaligetben, a Pilis hegység szívében. (fotó: Manhertz József, 2018.06.19.)
Karbonnegatív dolgozóm a Sikárosi rét melletti nyírfaligetben, a Pilis hegység szívében. (fotó: Manhertz József, 2018.06.19.)

1) Környezetváltozás

2) Rugalmasan a részidőkkel!

3) Mérj!

4) A célkitűzés tökéletesítése

5) Nyugalom, csend, tér

6) A célok tervezése legyen folyamatos

“Az elérhetetlen cél odafelé nézve motiváció, visszafelé pedig önámítás.”

7) A legtöbb cél megvalósítása látszólag nem lineáris

8) Önbizalom

9) Szerezd vissza a kezdeti lelkesedést!

10) A blokk feloldása: dönts!

Jöhet a következő lépés?

Written by

Vlogger • Trainer • Entrepreneur • 49 • Hungary • Communication + Self-Confidence • I learn to blog to be a pro … soon in English • youtu.be/rZQ_BMHW5tI

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store