15 gyorsító tipp a célok megvalósítása során

Így lesz örömteli a haladás a célkitűzés után.

Image for post
Image for post
Pillanatkép a 110. Nyilvános beszéd és retorika tréningről (2010.02.08.) A célok megvalósítása volt a téma.

1. Motiváció

2. Tartsd a jó irányt!

3. Maradj lendületben!

4. Kezdd el most!

5. Mérd a változást!

Amit mérsz, az fejlődésnek indul.

6. Jutalmazd magad!

7. Engedd meg a hibázás lehetőségét!

Nem lépni rosszabb, mint hibázni.

8. Ne halogass!

Mi a halogatás ára?

9. Bioritmusod és pszichoritmusod felismerése

10. Kapcsolódj ki rendszeresen!

11. Gondolkodj a céljaidról!

12. Beszélj a céljaidról!

13. Tervezz előre!

14. Összpontosíts!

15. Fejezd be!

Jöhet a következő lépés?

Written by

Vlogger • Trainer • Entrepreneur • 49 • Hungary • Communication + Self-Confidence • I learn to blog to be a pro … soon in English • youtu.be/rZQ_BMHW5tI

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store