Hogyan találjunk célokat?

Leld meg a saját utadat — vagy alkosd meg kedved szerint!

Image for post
Image for post
Igen, ott én közeledek! Fotó: Manhertz Edit — Ausztria, Hochkönig (2016.)

Ahhoz, hogy többet kapj, először többet kell adnod.

Az útkereső gyakorlat

Most gyémántot fogsz bányászni

A három legkedvesebb tevékenységed

Összevetés

Keresés, megalkotás

Utószó a gyakorlathoz

Written by

Vlogger • Trainer • Entrepreneur • 49 • Hungary • Communication + Self-Confidence • I learn to blog to be a pro … soon in English • youtu.be/rZQ_BMHW5tI

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store