Rita kérdezte máshol, de mivel sokaknál fájó pontra tapintott rá, ezért ide másolom a hozzászólását:

Te jó ég, hányszor írtam már az elmúlt évek során ilyen célkitűzős listát és hányszor végeztem már el ezt a gyakorlatsort …
S hogy lett-e eredménye?! … — eddig nem …
Azért odáig már eljutottam az évek során, hogy kezd szűkülni, körvonalazódni, mi az, amit szeretnék. De mivel még nem csinálom, így most nekiláttam “x”-edszerre is :) ennek a gyakorlatnak, kíváncsiságképpen. Egész jól haladtam benne, míg eljutottam a végén a kérdésekhez, melyek közül ez a három ragadta meg a figyelmem (és a kérdések után odabiggyesztettem saját válaszaimat is):
Mik a jelenlegi legnagyobb akadályok? — ÉN
Mi változna, ha sikeres lennék az új munkámban? — Te jó ég, én is lehetek / lehetnék sikeres?!??!?
Mivel nem rendelkezem ahhoz hogy …? — bátorsággal? Vagy hittel?! — hogy megtegyem azt a k…va első lépést …
Na, ezt hogyan tudom meglépni?!

Kösz a hangos önvizsgálatot, Rita! :)

Rögtön felmerült bennem a kérdés, hogy mennyire mély a bizalmi kapcsolat magaddal. Az önbizalom mélyebb rétegéről van szó. A kérdésekre adott válaszaid egy irányba mutatnak, amely irány alapvetően az önismeret problémája.

Az önbizalmad tudatos, felsőbb rétegei rendben vannak, különben nem lett volna bátorságod nyilvánosan írni. Tehát, erő van benned, hogy lépj, csak mintha hiányozna a belső engedélyed ehhez. Ott a kétely, hogy vajon egyáltalán lehetnél-e sikeres.

A sikertől való félelemről anno egy külön tréninget is csináltunk. Ez egy valós visszatartó erő nem csak a megvalósításakor, hanem már a célok kitűzésekor is. A helyedben először ezt a problémát vizsgálnám meg. Honnan ered? Mi váltja ki most is? Milyen másodlagos hatásai vannak a bizonytalanságnak? Milyen érzések merülnek fel?

Rengeteg új információt kaphatsz önmagadról, s ezzel máris az önismeret fejlesztésének útján vagy. Az információk közötti összefüggések új felismerésekhez vezetnek. Tudatosíthatod a múltad és a jelened közötti logikus kapcsolatot, amiből máris következtethetsz a jövődre. S mivel tudatos vagy az önfeltárás során, ezért most jó döntéseket tudsz hozni egy szebb jövőkép megalkotásához. (Ugye emlékszel? Először egy jövőképet alkoss, csak utána tűzz ki célokat! A kettő nem azonos.)

Ismerlek, van még időd bőven bármit megvalósítani! Nekem is vannak korlátaim, de lehetőségeim is. Vannak dolgok, amiket elengedtem, s így teret kaptam még jobb dolgok felé. Ehhez elsősorban önismeret kell, majd helyére kerül minden, kapcsolatok, körülmények, szituációk, és persze a célok, a megfelelő célok.

Jó úton vagy, hiszen elindultál. A belső haladás lendülete pedig hamarosan kívül is látszani fog egy “első lépés” formájában. Erről pedig tudni fogod, hogy az már a sokadik. Maradj lendületben! :)

Written by

Vlogger • Trainer • Entrepreneur • 49 • Hungary • Communication + Self-Confidence • I learn to blog to be a pro … soon in English • youtu.be/rZQ_BMHW5tI

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store