Az önbizalom növelés meglepően erős eszköze — A megerősítő egyedüllét

Problémamegoldás az önmagaddal való kapcsolat mélyítésével.

Földút mellett jobbra napsütötte szántóföld. Messze a hegyek felett sötét viharfelhők közelednek. Önbizalom a menedék.
Földút mellett jobbra napsütötte szántóföld. Messze a hegyek felett sötét viharfelhők közelednek. Önbizalom a menedék.
Vihar közeleg — Fotó: Manhertz József (2014.04.21.)

Egy problémát nem lehet megoldani azon a tudatszinten, amelyen létrehoztuk.

Hogyan gyakorold?

A kapcsolat alakulásáért az a személy felel, aki az adott kapcsolatban magasabb tudatszinten* van.

Ha önmagaddal van bajod

Belső bizalom

Biztatás

Written by

Vlogger • Trainer • Entrepreneur • 49 • Hungary • Communication + Self-Confidence • I learn to blog to be a pro … soon in English • youtu.be/rZQ_BMHW5tI

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store